Moet je als zzp’er een VOG aanvragen?

Als zzp’er moet je soms een VOG aanvragen. VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is een officiële verklaring. Een VOG is een verklaring waarin wordt aangeduid dat u als ZZP’er geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van specifieke taken of functies. Als ZZP’er heeft u vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. In veel branches, zoals in de zorg en onderwijs, is dit zelfs een wettelijke eis.

Bij de beoordeling kijkt Dienst Justis, onderdeel van Het Ministerie van Justitie en Veiligheid of u strafbare feiten heeft staan op uw naam, die mogelijk risico’s vormen voor de functie die u gaat uitoefenen. Als u geen strafblad of strafbare feit heeft gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag, dan krijgt u een VOG. Uw werkgever kan u dus afwijzen als u geen VOG heeft.

Via de website aanvraag-zzpvog.nl kun je gemakkelijk een VOG verklaring aanvragen. 

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u daartegen bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening (de datum) van de afwijzing. In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Justis neemt dan opnieuw een beslissing. U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Tijdens een hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. U bent niet verplicht om dat te doen. Uw keuze om wel of niet naar de hoorzitting te komen heeft geen invloed op de zorgvuldigheid waarmee het bezwaar beoordeeld wordt.